Tôm Kho Tộ


Chia Sẻ

Mô Tả Chi Tiết

Tôm kho tộ = tôm + nước dừa

Stewed shrimp with coconut juice in clay pot .

Có thể bạn sẽ thích