Canh Chua Cá Hú


Chia Sẻ

Mô Tả Chi Tiết

Canh chua cá hú được làm từ các nguyên liệu đặc trưng như:

+Cá hú 

+Bạc hà  

+Đậu bắp 

+Cà chua  

+Thơm 

+Giá

Sour fish soup .

Có thể bạn sẽ thích