Mái Chèo Ngư Ông


Chia Sẻ

Mô Tả Chi Tiết

Mái chèo ngư ông = chả cá thác lác+ rau thì là + xả

Fisherman’s oar ( fish paste on lemon grass .